Ứng dụng Philips Hue chính thức

Philips Hue có nhiều ứng dụng điều khiển đèn thông minh, mỗi ứng dụng phục vụ cho mục đích khác nhau như điều khiển đèn trong một phòng, tự động chạy theo ngữ cảnh, hoặc đồng bộ ánh sáng với nhạc, phim hoặc games.

Philips Hue app

Khi kết nối với Philips Hue Bridge, hệ thống đèn thông minh của bạn sẽ được điều khiển thông qua ứng dụng Philips Hue. Mỗi thiết bị trung tâm điều khiển được tới 50 đèn, dù ở bất cứ nơi đâu, lên lịch tự động chạy theo ngữ cảnh, thời gian và hơn thế nữa.

Philips Hue Bluetooth app

Ứng dụng Hue Bluetooth (BT) dùng để điều khiển đèn Philips Hue có Bluetooth, không cần hub trung tâm Philips Hue Bridge. Điều khiển tới 10 đèn trong một phòng và sáng tạo ánh sáng không giới hạn.

Philips Hue Sync app

Sử dụng ứng dụng Hue Sync trên điện thoại và thiết bị Philips Hue Play HDMI Sync Box để đồng bộ ánh sáng theo hình ảnh trên màn hình TV thời gian thực.

Philips Hue Sync Desktop app

Ứng dụng Sync Desktop trên máy tính cho phép đồng bộ ánh sáng đầu màu sắc của đèn thông minh Philips Hue với hình ảnh, nhạc, phim hoặc games.