Chính sách bảo mật

1. Mục đích và phạm vi thu thập:

 • Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên website PhilipsHue.com.vn bao gồm: email, điện thoại, địa chỉ khách hàng. Đây là các thông tin mà PhilipsHue.com.vn cần khách hàng cung cấp bắt buộc khi sử dụng dịch vụ và để PhilipsHue.com.vn liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho người tiêu dùng.

2. Phạm vi sử dụng thông tin:

Công ty sử dụng thông tin khách hàng cung cấp để:

 • Cung cấp các dịch vụ đến khách hàng;
 • Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa khách hàng và website PhilipsHue.com.vn;
 • Liên lạc và giải quyết với khách hàng trong những trường hợp đặc biệt.
 • Không sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại PhilipsHue.com.vn;
 • Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Công ty có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân khách hàng khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của khách hàng.

3. Thời gian lưu trữ thông tin:

 • Dữ liệu cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc khách hàng yêu cầu hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân khách hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ của PhilipsHue.com.vn.

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân:

 • Philips Hue Việt Nam
 • Địa chỉ: 113 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
 • Email: info@philipshue.com.vn
 • Hotline: 0848.480.446

5. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình:

 • Khách hàng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách yêu cầu PhilipsHue.com.vn thực hiện việc này.
 • Khách hàng có quyền gửi khiếu nại về người bán đến Ban quản trị của website khuyến mại PhilipsHue.com.vn. Khi tiếp nhận những phản hồi này, PhilipsHue.com.vn sẽ xác nhận lại thông tin, trường hợp đúng như phản ánh của thành viên tùy theo mức độ, PhilipsHue.com.vn sẽ có những biện pháp xử lý kịp thời.

6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng:

 • Thông tin cá nhân của khách hàng trên PhilipsHue.com.vn được PhilipsHue.com.vn cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của PhilipsHue.com.vn. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.
 • Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của khách hàng khi không có sự cho phép đồng ý từ khách hàng.
 • Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân, PhilipsHue.com.vn sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho khách hàng được biết.
 • Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của khách hàng bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa trên PhilipsHue.com.vn.
 • Ban quản lý PhilipsHue.com.vn yêu cầu các cá nhân khi đăng ký/mua hàng phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, điện thoại và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý PhilipsHue.com.vn không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của khách hàng đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của khách hàng đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.